Prohlášení hnutí OBČAN V ODPORU.cz

NA APRÍLA BEZ FIALY

  Vzhledem k aktuálním událostem v České republice, které například zahrnují kontroverzní zákonodárné návrhy současné vlády, a následné blokování šest dní parlamentní sněmovny, pouze aby prosadila kontroverzní zákon a udržela se u moci je zřejmé, že politická situace v zemi vyvolává silné emoce a nespokojenost mezi občany. V souvislosti s nedávnými událostmi, kdy premiér opomněl zmínit významnou finanční částku na účtu kontroverzní finanční instituce ve svém majetkovém prohlášení, a kdy ministr vnitra uznal, že bez cenzury jsou pouze jeho výjezdní besedy, ale hlavně především totální neochota vlády řešit akutní potřeby občanů České republiky, jako jsou například vysoké ceny a nízká kvalita potravin, nákladné energie a další závažné problémy, jsme jako občané České republiky nuceni využít všech svých práv a nároků a uplatnit článek č. 23 ústavního zákona Listiny základních práv a svobod.

  Hnutí OBČAN V ODPORU.cz se proto rozhodlo aktivně angažovat a mobilizovat nespokojené občany k prosazování změn ve prospěch celé společnosti. Toto hnutí je pevně odhodláno vytvářet a podporovat akce a iniciativy, které povedou k podání DEMISE současné vlády a k dosažení lepšího a spravedlivějšího politického systému. První a nejdůležitější důvod, proč se hnutí OBČAN V ODOPRU.cz rozhodlo aktivně angažovat, je nespokojenost s aktuálním stavem v naší zemi. Tato nespokojenost je motivována snahou o zlepšení kvality demokratického procesu, ochrany lidských práv a zajištění sociálních jistot občanů.

  Sjednocení je klíčem k dosažení společného cíle a vzájemného respektu. V dnešní době, kdy se svět potýká s mnoha výzvami a problémy, je důležité, abychom se spojili jako jednotný tým, bez ohledu na politické příslušnosti či stranické barvy. Vyzýváme všechna hnutí, politické strany a další uskupení, aby odhodily politické dresy a spojily se ve prospěch občanů a celé společnosti. Inspirujeme se zemědělci, kteří se sjednotili ve městech Chomutov, Havířov a dalších městech. Některé politické strany, včetně PRO a JaSaN, již nyní aktivně podporují tyto akce a pomáhají s organizací. Ve vztahu k nadcházejícím eurovolbám v roce 2024 je zjevné, že vzniklo mnoho nových politických uskupení, která se snaží získat podporu a důvěru občanů. V tomto kontextu je důležité, aby politické subjekty ukázaly občanům, že jejich zájem není pouze o získání křesla v Europarlamentu, ale především o blaho a zájmy občanů České republiky

  Pro splnění požadavků a cílů nespokojených občanů a zemědělců je zásadní a prioritní požadavek na DEMISI VLÁDY PETRA FIALY. Naším cílem je toto uskutečnit nejpozději k 1.4.2024 – NA APRÍLA BEZ FIALY
Tento krok by mohl přinést potřebnou změnu a vyvolat pozitivní reakci ve společnosti. Ukončení současné vlády by mohlo vést k vytvoření nové politické platformy, která by mohla lépe zastupovat zájmy občanů. Zároveň by to mohlo přinést novou naději a důvěru v politický systém.

                                                  Za OBČAN V ODPORU.cz, Kubíček Rostislav, Trčová Radana

K prohlášení se může každý občan svobodně přihlásit svým podpisem

Připojení k protestům 19.2.2024

Hnutí OBČAN V ODPORU.cz se rozhodlo aktivně podpořit PROTESTNÍ JÍZDU zemědělců, která je naplánována na 19. února 2024. Tímto způsobem vyjadřujeme nesouhlas s politikou vlády Petra Fialy a vyzýváme další občany k aktivní účasti na protestech. Cílem této protestní jízdy a dalších protestních akcí je upozornit na negativní důsledky vládní politiky nejen pro zemědělský sektor a podpořit požadavky občanů na změnu kterou Česká republika potřebuje.

Výzva k účasti v protestech proti současné vládě je v souladu s prohlášením
NA APRÍLA BEZ FIALY, které bylo uveřejněno na stránkách www.obcanvodporu.cz  a www.poselsvobody.cz .
Vyzýváme všechny občany, kteří mají zájem o budoucnost naší země, aby se aktivně zapojili do demonstrací, které by měly vést k odstoupení vlády Petra Fialy.

trikolára_vodorovná

Naším HLAVNÍM požadavkem je:

              DEMISE VLÁDY PETRA FIALY

V našem požadavku zdůvodňujeme, proč požadujeme odchod vlády Petra Fialy

 • svou nekompetentností zapříčinila vysoké ceny energií
 • výrazně snížila životní úroveň občanů ČR
 • ohrožuje demokratický vývoj země (snahy o porušování lidských práv a svobod, kriminalizace občanů s odlišným názorem)
 • nezvládla vysokou míru inflace
 • nedostatečným rozběhem ekonomiky výrazně poškodila ČR ve srovnání s okolními zeměmi
 • nedokáže zajistit občanům levné a kvalitní potraviny
 • nezvládá žádné svěřené resorty – ministerstva
 • nepředešla vysokým odvodům financí z ČR nadnárodním společnostem
 • je úzce propojena s organizovaným zločinem (kauza Dozimetr)
 • na úkor svých občanů přijímá a uplatňuje neuvážená nařízení Bruselu, která poškozují suverenitu a ekonomiku ČR – např. Green deal, migraci atd.
 • podporuje dodávky zbraní, což přispívá k vojenskému konfliktu na Ukrajině, místo snahy o mírové vyřešení konfliktu a iniciování mírových jednání.
 • VLÁDA PETRA FIALY ABSOLUTNĚ SELHALA A NEMÁ PRAKTICKY ŽÁDNOU PODPORU SVÝCH OBČANŮ

Vláda Petra Fialy vyvolala kontroverze a kritiku tím, že svými rozhodnutími a politikou poškozuje jak Českou republiku, tak i její občany. Tento negativní dopad lze pozorovat jak na vnitrostátní, tak i mezinárodní úrovni. Ekonomické ukazatele, stejně jako další indikátory úrovně života, naznačují výrazné zhoršení situace České republiky za vlády Petra Fialy. Tato skutečnost vyvolává obavy ohledně budoucího vývoje země a jejích obyvatel

Váš zájem a aktivní účast na protestech můžete vyjádřit na stránkách – www.obcanvodporu.cz a www.poselsvobody.cz
Napište nám vaše návrhy a připomínky. Přidejte se k NÁM !!!!

16.4.2023
Jízda za
TRESTNÍ ODPOVĚDNOST
pro všechny stejně

Vzhledem k aktuální situaci v ČR jsme poslali dopis všem senátorům ČR.
  Situace v České republice je pro mnoho občanů již neúnosná.
  Mnoho lidí nezvládá finanční zátěž do které je dostala vláda předešlá (Babiš) ale hlavně vláda nynější (Fiala). Z médií dennodenně vidíme lidské tragédie, ale i zoufalost a smrt. Tato vláda jde proti vlastním občanům a bohužel jejich slibem NENECHÁME NIKOHO PADNOUT občané neúměrně zvýšené náklady na základní životní potřeby (potraviny, nájemné, energie a další) prostě neuhradí.

  Nelze jen koukat na všechnu tu tragédii, kterou vláda vedená Petrem Fialou způsobuje občanům České republiky. Občané kteří ještě před několika měsíci vycházeli se svým příjmem a důchodem jsou dnes posíláni na úřady pro „žebračenky“ které jim stejně neúměrně zvýšené náklady neuhradí a oni se propadají do beznaděje a strachu co přijde za týden, za měsíc……

  Víme, že jedním z řešením je DEMISE této vlády a volba odborníků, ale také víme, že v současné době je toto nereálné. Proto OBČAN V ODPORU.cz oslovuje druhou největší zákonodárnou moc v ČR a to je SENÁT ČR. Doufáme, že se v senátu najdou lidé, kteří již nedopustí dalším lidským tragédiím a že začnou jednat ve prospěch svých občanů, svých voličů. Doufáme, že v senátu sedí rozumní lidé, kteří vidí jak vláda ČR doslova drancuje peněženky svých občanů a doufáme, že v nejbližší možné době začnou požadovat nápravu a změnu.
Nelze přehlížet tragické události, kdy lidé volí raději skok z okna, protože ne vlastní vinou ale vinou systému se dostanou do situace, kdy už nevidí jiné východisko.

   Prosíme všechny, kterým není lhostejný osud mnoha lidí, oslovujte poslance, senátory, starosty a další politické osoby ať už začnou oni ze svých funkcí jednat s vládou aby začala pracovat pro občany ČR nebo aby odešla!!!!!!
Děkujeme všem za podporu.

OBČAN V ODPORU.cz
nemá žádné hlavní představitele

OBČAN V ODPORU.cz
nemá žádnou členskou základnu

OBČAN V ODPORU.cz
je skupina svobodných občanů

OBČANEM V ODPORU JE KAŽDÝ, KDO SE OBČANEM V ODPORU PROHLÁSÍ

PROHLÁŠENÍ A ZÁKLADNÍ IDEA HNUTÍ

  Současná vládní moc, vláda České republiky ztratila svou legitimitu tím, že český národ kterému se zavázala sloužit, zradila a zaprodala.

  Proto  hnutí OBČAN V ODPORU.cz  navazující na historickou minulost a slavné osobnosti České a Československé republiky, vědomi si své zodpovědnosti před budoucností našeho národa, vstupuje do nerovného zápasu proti zlovůli současné vládnoucí moci, která nemá legitimitu vládnout proti názorům a potřebám svých občanům.

  Pro roce 1989 dostala Česká (Československá) republika obrovskou šanci na změnu zejména politickou, ale i ekonomickou a právní. Již od počátku těchto změn, byla ale Česká republika pod područí dalších západních států. které ač to navenek avizovali, nečinili pro dobro občanů České republiky ani pro dobro státu. S výjimkou několika poctivých a spravedlivých politiků jsme bohužel v „svobodných“ volbách dosadili do vedení státu politiky, kteří více hleděli na svůj prospěch a prospěch jejich kamarádů a známých než na prospěch státu.
 Nejen díky vládě nesprávných politiků ale celým řízením jak privatizace ale i dalším odprodáváním majetku českých občanů, kam můžeme řadit například i již zmíněnou privatizaci ale i církevní restituce došlo k rozebrání prakticky celé České republiky a dnes občané České republiky nevlastní ani půdu, ani vodu ani energie ani další suroviny a majetky, které vybudovali naši otcové pro svou potřebu ale hlavně pro potřebu občanů České republiky. Další kapitolou je vstup do Evropské unie, kdy nám bylo slibováno, jak budeme ve spojení evropských států vzkvétat a jak bude vzrůstat naše ekonomika a tím i životní úroveň. Opak je pravdou a Evropská unie svým přičiněním pouze nadále devastuje a drancuje majetek České republiky. Všechny slibované výhody při vstupu České republiky do Evropské unie se rozplynuli a zůstal pouze penězovod pro určené skupiny lidí ve formě dotací, které již dávno nejsou úplně k prospěchu všech občanů České republiky a nařízení a příkazy vydávané Bruselem jsou pro Českou republiku pouze k podrobování České republiky. Příkladem může být nezvládnutelná zelená iniciativa nazvaná Green deal, která pouze zdražuje výrobky, vytváří nesmyslné nařízení typu emisních povolenek a energetickou burzu v Lipsku, která slouží pouze k zisku nadnárodních korporací.

  OBČAN V ODPORU.cz požaduje a bude usilovat a svým přičiněním posilovat okamžitou nápravu tak aby vše, co bylo majetkem České republiky se opětovně vrátilo občanům této republiky a nadále sloužilo prvotně a bez výhrad občanům České republiky. Vše, co je bezprostředně nutné k životu občanů a jejich rodin – voda, základní potraviny, energie, pohonné hmoty, bezpečnost a další musí být navráceno občanům České republiky a zajistit do budoucnosti, aby se všechny tyto komodity nedostali do soukromých rukou, ale zůstali majetkem České republiky.

OBČAN V ODPORU.cz má zřízen TRANSPARENTNÍ účet.
Vaší podporou získáme finance na propagační materiál
(placky, vlajky, cestovné atd.)

Děkujeme

Číslo účtu
2502166771 / 2010
IBAN – CZ28 2010 0000 0025 0216 6771
Náhled na účet – zde

NAŠE ZÁKLADNÍ PRIORITY

 Základní a neměnnou prioritou hnutí je ochrana občanů a státu v jeho demokratické zřízení, kdy zásadně odmítáme jakékoliv zasahován a porušování

ZÁKLADNÍ LISTINY PRÁV A SVOBOD OBČANŮ 

  Dáváme celému národu na vědomí, že na základě svobodné vůle a podle článku 23. LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny) si uplatňujeme právo a stavíme se na odpor zločinnému režimu a protože jako svobodní občané máme právo svobodně žít podle našich představ v souladu se zákonem, mravností a svědomím ve svobodné a spravedlivé společnosti, kterou  chceme a umíme spravovat s odborníky a kde budeme dbát na blaho celého českého národa. 

  Vyzýváme Vás kterým tak jako nám záleží na naší vlasti, aby jste se po našem boku svobodně a aktivně zapojili do budování nové společnosti v souladu s našimi tradicemi a hodnotami dané nám historicky od dob První republiky v poselství T.G. Masaryka („Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí Tvých k Tobě zase se navrátí, ó lide český, a pro tuto naději Tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých byla zdědila a přes těžké a nesnadné časy přechovala, nýbrž i v čemkoli dobrém skrze práci synů mých a požehnání boží rozhojnění jsem přijala, to všecko Tobě odkazuji.“), tak abychom změnili naší republiku v SAMOSTATNÝ A SVOBODNÝ STÁT ZALOŽEN NA DEMOKRATICKÝCH REFERENDECH A PLURALITĚ NÁZORŮ. 

K dosažení spravedlivého a svobodného státu deklarujeme následující cíle

I.
KRÁTKODOBÉ CÍLE

 • DEMISI STÁVAJÍCÍ VLÁDY
 • USTANOVENÍ ÚŘEDNICKÉ VLÁDY NA DOBU MINIMÁLNĚ 24 MĚSÍCŮ, TATO ÚŘEDNICKÁ VLÁDA BUDE MÍT MAXIMÁLNĚ 15 ČLENŮ, KTEŘÍ NEBUDOU ČLENY PARLAMENTU ANI SENÁTU ČR.
 • ODCHOD VŠECH POLITICKÝCH NÁMĚSTKŮ ZE VŠECH MINISTERSTEV V ČR
 • OKAMŽITÉ UKONČENÍ NADBYTEČNEHO VYZBROJOVÁNÍ ARMÁDY ČR
 • OKAMŽITĚ UKONČIT VOJENSKOU PODPORU UKRAJINY A SNAŹIT SE O MÍROVÉ ŘEŠENÍ KONFLIKTU
 • OKAMŽITĚ ZAHÁJIT JEDNÁNÍ O ODSTOUPENÍ OD DOHODY O PROGRAMU GREEN DEAL A PARALELNĚ S TÍM UKONČIT OBCHODOVÁNÍ S EMISNÍMI POVOLENKAMI
 • OKAMŽITĚ ZAHÁJIT JEDNÁNÍ O REVOKACI LISABONSKÉ SMLOUVY O ZMĚNĚ STATUSU ČLENSTVÍ V EU A ZACHOVÁNÍ PRÁVA VETA PRO VŠECHNY ČLENSKÉ STÁTY EU
 • OKAMŽITĚ REVOKOVAT ROZHODNUTÍ O CÍRKEVNÍCH RESTUTUCÍCH
 • OKAMŽITÉ REVOKOVAT ROZHODNUTÍ O SOLÁRNÍ DANI
 • OKAMŽITÉ UKONČIT FINANCOVÁNÍ VŠECH POLITICKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

OKAMŽITĚ se rozumí do 60 dnů od ustanovení Úřednické vlády.

II.
DLOUHODOBÉ CÍLE

ZÁKLADNÍM A NEZPOSCHYBNITELNÝM CÍLEM ÚŘEDNICKÉ VLÁDY MUSÍ BÝT VYROVNANÝ STÁTNÍ ROZPOČET ČESKÉ REPUBLIKY

Proto budeme nadále požadovat:

 • Úřednická vláda má maximálně 15 členů, včetně ministrů a předsedy vlády.
 • Nejvyšší možný plat člena vlády je 4násobek průměrného příjmu v ČR a to do doby splnění podmínky vyrovnaného státního rozpočtu ČR
 • Všichni státní úředníci a zaměstnanci (ředitelé státních podniků jako Česká Pošta, ČT, ČEZ atd.) mohou pobírat nejvýše 4násobek průměrného příjmu v ČR a to za stejných podmínek, jako vláda
 • Senát bude postupně zrušen a počet členů Poslanecké sněmovny PČR bude snížen na 81 poslanců
 • Změny ve vedení České televize, Českého rozhlasu, České Pošty, ČEZ a dalších státních podniků.
 • Dividendy (všech podniků a firem) budou podléhat mimořádnému zdanění ve výši 80 % a to opět do doby vyrovnaného státního rozpočtu ČR
 • Dotace (jak české, tak i z EU) jsou pouze na výstavbu bytů a domů, na infrastrukturu, na udržitelnou energii, vodu a základní životní potřeby

OBČAN V ODPORU.cz
zásadně odmítá zavádění
POVINNÉHO OČKOVÁNÍ
proti COVID 19

Každý občan má právo se rozhodnout, zda se nechá očkovat či nenechá očkovat proti Covid19

OBČAN V ODPORU.cz aktivně spolupracuje a spolupracovat bude s každým, kdo chce českou republiku svobodnou založenou na všeobecném referendu pro všechny občany

POSEL SVOBODY

POSEL SVOBODY

První velké spojení České a Slovenské republiky. Plánuje se velké spojení obou republik k další spolupráci a navázání dobrých vztahů. 

NÁRODNÍ VLASTENECKÁ JEDNOTA

NÁRODNÍ VLASTENECKÁ JEDNOTA

Koordinační Národní vlastenecká jednota pro další postup v boji za svobodu a práva lidu…

SLOVAN - NÁRODNÝ SNEM JEDNOTY

SLOVAN –  NÁRODNÝ SNEM JEDNOTY

 je projekt budoucího politické- ho hnutí občanů, zájmových a společenských organizaci a hnutí
Slovenské republiky

OBČANSKÝ ŘETĚZ SVOBODY

OBČANSKÝ ŘETĚZ SVOBODY

Občanský řetěz svobody
je zde pro sjednocování všech vlasteneckých scén, alternativních médií, politických scén a dalších uskupení

OBČAN PETR BÍLÝ

OBČAN PETR BÍLÝ

 Záleží mi na tom, aby se budoucnost občanů měla tendenci zlepšovat byť si uvědomuji, že je to běh na dlouhou trať.

ZACHRAŇME NÁŠ STÁT

ZACHRAŇME NÁŠ STÁT

 Spojení sil, které věří v život a záchranu našeho státu

SVRCHOVANOST – SVOBODA – MÍR – HOSPODAŘENÍ – PLURALITA

Kontakt:

OBČAN V ODPORU.cz 
má zřízen TRANSPARENTNÍ ÚČET

Číslo účtu

2502166771 / 2010

pokud nás chcete PODPOŘIT budeme rádi.
PODPOŘIT nás můžete také darem nebo osobní propagací nebo účastí na jakékoliv akci.
Napište nám, rádi se s Vámi setkáme

nabízíme možnost k zakoupení propagačních a reklamních materiálů
Napište nám info@obcanvodporu.cz
Jsme na Facebooku